Inleiding

Good Practices: Docentenopleidingen in het licht gaat over de kracht van de kunstdocentenopleidingen van ArtEZ. De bachelors Docent Dans, Docent Theater, Docent Muziek, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, het Interdisciplinaire Programma en de masters Kunsteducatie.

Studenten en afgestudeerden van de docentenopleidingen van ArtEZ vertellen over bijzondere projecten, Good Practices, waarin hun docentschap en kunstenaarschap onlosmakelijk met elkaar vervlochten zijn. Wat beweegt deze artist-educators? Waar lopen ze tegenaan?

De tien good practices beschrijven de praktijk van de artist-educator van binnenuit. Het zijn levendige en oorspronkelijke verhalen over de kracht, de eigenheid en gedrevenheid van deze kunstdocenten in wording en hun begeleiders.

De verhalen kunnen een startpunt zijn, voor wie zich wil oriënteren in het landschap van de docentenopleidingen. Maar ook bieden ze inspiratie voor wie wil kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in het vak. Als aanvulling – en inspirerende, nieuwe invalshoek – op de officiële documenten en visiestukken.

Tot slot is een analyse toegevoegd: wat verbindt deze tien good practices met elkaar?

In ieder geval tonen deze een grote maatschappelijke betrokkenheid: engagement en een voorliefde voor inclusie. Dat is de gemeenschappelijke kracht van de artist-educator van ArtEZ.

Enjoy!

Bekijk of download hier de PDF:
Good Practices, docentenopleidingen in het licht

Om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen gebruiken we in deze publicatie niet ‘hij/zij’ maar het geslacht van het woord zoals dat in het woordenboek is opgenomen als we verwijzen naar woorden waarvan niet bekend is of het een man of een vrouw betreft. Daarmee bedoelen we dan zowel mannen als vrouwen.