Dankwoord

Het was een feest om aan dit onderzoek te werken. De samenwerking met alle onderzoekers verliep harmonieus en voortvarend. De gesprekken over de aanpak en de data die de good practices opleverden, waren diepgaand en genuanceerd. Er was tijd, of beter gezegd, we namen de tijd om elkaar goed te begrijpen, te sparren, te reflecteren. We zijn blij met het resultaat.

We willen iedereen bedanken die dit onderzoek en deze samenwerking mogelijk heeft gemaakt: de alumni, de studenten, de docenten en hoofden van de docentenopleidingen van ArtEZ, het zogenaamde ‘kolomoverleg’, de lector, het bestuur, de vormgevers, de filmster, de fotografen en de redacteur.

We denken dat dit onderzoek bijdraagt aan het gemeenschappelijk fundament onder de docentenopleidingen van ArtEZ en hopen op de verdere ontwikkeling van een stevig, sterk, mooi bouwwerk.

Olga Potters, Leontine Broekhuizen, Elsbeth Veldpape
Onderzoeksgroep good practices