Conclusie

De kracht van de ArtEZ artist-educator

Uit de good practices blijkt dat de docentenopleidingen van ArtEZ een grote maatschappelijke betrokkenheid delen: alle opleidingen hebben engagement en inclusie hoog in het vaandel staan.

De ArtEZ artist-educator zet zich in voor sociaal maatschappelijke en individuele transformatieprocessen waarbij hij de ontwikkeling van de ander op de eerste plaats zet

De ArtEZ artist-educator heeft met kunst iets in handen wat een groot ontwikkelingspotentieel en transformatiekracht biedt

Uit de good practices hebben wij thema’s opgehaald over de gemeenschappelijke kracht van de ArtEZ artist-educator. We hebben deze thema’s in korte stellingen verwoord.

Wil je meer weten over deze gezamenlijke thema’s?  Lees dan de gehele publicatie ‘Good practices’, downloadbaar vanaf deze website.

THEMA  1: DE ARTIST-EDUCATOR STAAT OPEN VOOR DE ANDER EN HET ANDERE

De artist-educator zet in zijn kunsteducatieve praktijk de ander op de eerste plaats en faciliteert de ontmoeting met de wereld van de ander. Met kunst biedt hij anderen de mogelijkheid nieuwe terreinen te betreden.

THEMA 2: DE ARTIST-EDUCATOR WERKT VANUIT EN MET KUNST

De artist-educator werkt vanuit en met kunst: Kunst verbeeldt, biedt alternatieve werelden en zet creatieve ontwikkeling in gang. Kunst is zintuiglijk, persoonlijk, open ended. Kunst kan verwarren, maar kan ook ontroeren en troost bieden.

THEMA  3: DE ARTIST-EDUCATOR IS EEN AGENT OF CHANGE

De artist-educator zet ontwikkeling in gang en weet verandering teweeg te brengen. De artist-educator pleegt interventies die een individueel, groeps of maatschappelijk transformatieproces begeleiden.

THEMA 4: DE ARTIST-EDUCATOR IS EEN PROFESSIONAL

De artist-educator heeft een breed arsenaal aan actuele en innovatieve methoden en technieken tot zijn beschikking. Hij beschikt over een goed ontwikkeld reflectief vermogen waardoor hij voortdurend zaken uitprobeert, zijn eigen handelen en docentpraktijk onder de loep neemt en bijstelt.